Trung tâm Y tế huyện Bến Lức thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

Nhu cầu cần tuyển dụng: 32 chỉ tiêu gồm:
– 01 Dược sĩ hạng III (Dược sĩ đại học).
– 02 Dược sĩ hạng IV (Dược sĩ Cao đẳng).
– 01 Kỹ thuật y học chẩn đoán hình ảnh hạng III.
– 17 Điều dưỡng hạng IV (Điều dưỡng cao đẳng).
– 07 Dân số viên hạng IV.
– 02 Y sĩ đa khoa hạng IV.
– 01 Y sĩ Y học cổ truyền hạng IV.
– 01 Kế toán viên hạng IV.