Sự kiện

Xem thêm

Nguy cơ bùng phát bệnh Tay chân miệng

Cùng với bệnh sốt xuất huyết đang lây nhiễm cao ở một số địa phương trong huyện Bến Lức, bệnh Tay chân miệng cũng xuất hiện ở 14/15 xã, thị …

Sự kiện

Xem thêm

Huyện Bến Lức duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

Với chủ trương đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, nhất là các địa phương khó khăn, từng bước thực hiện công bằng, hiệu quả trong khám, chữa …