Thư mời báo giá gói thầu cung cấp vật tư, y cụ năm 2023

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam gửi báo giá tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp vật tư, y cụ năm 2023.