Thông báo xin báo giá mặt hàng VTYT, hóa chất ngoài thầu

Kính gửi: Nhà thầu cung ứng vật tư, trang thiết bị y tế tại Việt Nam. Trung tâm Y tế huyện Bến Lức đang có nhu cầu mua sắm mặt hàng VTYT, hóa chất ngoài thầu.