Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2020