Thông báo mời thầu mua sắm vật tư y tế tại TTYT Bến Lức

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu B “Mua sắm vật tư y tế của Trung tâm Y tế huyện Bến Lức” theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành hồ sơ từ 09:00 ngày 30/07/2019 đến 09:00 ngày 08/08/2019 (Giờ hành chính) tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức.

Hạn cưới nhận hồ sơ trước 09:00 ngày 08/08/2019.

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức kính mời đại diện các nha thầu nộp Hồ sơ vào thời gian như trên.