Thông báo mời thầu mua sắm vật tư y tế năm 2022

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức đăng tải thông báo mời thầu mua sắm vật tư y tế năm 2022 như sau:

Gói thầu số 01: Vật tư – hóa chất chạy thận nhân tạo

Gói thầu số 02: Nhóm bông, băng, gạc các cỡ.

Thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.