Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm vật tư y tế của Trung Tâm Y Tế Bến Lức

Trung tâm y tế Bến Lức có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu gói thầu “Mua sắm vật tư y tế của Trung Tâm Y Tế Bến Lức” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Trung tâm y tế Bến Lức bắt đầu nhận thầu từ 09:00 ngày 18/03/2019. Hạn cuối nộp hồ sơ thầu trước 09:00 ngày 01/04/2019