Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm của Trung Tâm Y tế huyện Bến Lức

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Mua sắm hóa chất xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Bến Lức” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ 09:00 ngày 01/04/2019 đến 09:00 ngày 16/04/2019 theo giờ hành chính.
Hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu trước 09:00 ngày 16/04/2019.