Thông báo mời thầu gói thầu hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2022 của TTYT Bến Lức

Thông báo mời thầu gói thầu hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2022 của TTYT Bến Lức gồm:

Hóa chất xét nghiệm sử dụng theo máy điện giải ISE 5000

Sinh phẩm xét nghiệm HIV

Sinh phẩm xét nghiệm viêm gan

Sinh phẩm xét nghiệm khác

Thời gian phát hành HSMT từ 09 giờ 00 phút ngày 28/06/2023 đến 09 giờ 00 phút ngày 14/07/2023. Thời điểm mở thầu 09 giờ 15 ngày 14/07/2023