Thông báo mời thầu gói thầu Dung dịch sát khuẩn dụng cụ và Vật tư – Hóa chất dùng trong xét nghiệm

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu các gói thầu sau:

Dung dịch sát khuẩn dụng cụ giá gói thầu: 184.000.000 đ

Vật tư – Hóa chất dùng trong xét nghiệm: 303.420.800 đ

Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh được để lại của đơn vị

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT từ 09 giờ 00 phút ngày 22/06/2023 đến 09 giờ 00 phút ngày 05/07/2023.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.