Bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh năm 2021

Bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh năm 2021

Sở Y tế tỉnh Long An đồng ý phê duyệt bổ sung 02 (Hai) danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, cụ thể kỹ thuật có mã như sau:
– 24.115 “Virus Real-time PCR”.
– 24.235 “Coronavirus Real-time PCR”.