Bến Lức phúc tra xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân (Ban CSSKND) huyện, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức phối hợp với các ngành thành viên Ban CSSKND chỉ đạo các Trạm  tế xã thực hiện tốt các lĩnh vực y tế, thực hiện lộ trình phấn đấu đưa 6 xã hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia (TCQG) về y tế góp phần thực hiện thắng lợi Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới giai đoan 2011 – 2020.

Sau một năm thực hiện với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo, Trung tâm Y tế, sự nổ lực của đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở, sự chung tay của các cấp ngành, sự ủng hộ của người dân trên địa bàn, ngành y tế huyện nhà đã đạt được những thành quả tốt đẹp. Ngày 16/3/2017, 06 xã đăng kí đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đã được Hội đồng cấp tỉnh phúc tra. Kết quả đạt 6/6 đó là các xã như: Long Hiệp, Tân Bửu, Tân Hòa, Bình Đức, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, nâng số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế của huyện Bến Lức hiện nay là 13/15 xã.

Ông Lê Văn Hậu – Phó Giám Đốc Sở Y tế phát biểu

Việc hoàn thành Bộ TCQG về y tế xã đã tạo điều kiện cho Trạm Y tế được tăng cường cả về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị,… từ đó góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Phấn đấu đạt Bộ TCQG về y tế xã đã khó, nhưng để duy trì lại càng khó hơn. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế Bến Lức sẽ tham mưu UBND huyện, phối hợp với các ngành liên quan khắc phục những tồn tại và phấn đấu đạt những nội dung còn hạn chế trong các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí.

Hy vọng với những kết quả đạt được, Trung tâm Y tế Bến Lức sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp ngành có liên quan quyết tâm giữ vững 13/15 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí. Phấn đấu trong năm 2017 đạt Bộ tiêu chí với 02 xã còn lại (Lương Hòa, Lương Bình),  nhằm góp phần đưa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh nói chung đạt được những kết quả tốt hơn.

Hồng Phương-TTYT Bến Lức