Bến Lức có trên 119 ngàn người tham gia BHYT trong năm 2016

Với mục tiêu hướng tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Bến Lức tính đến thời điểm này đã có trên 75% dân số tham gia Bảo hiểm y tế. Nếu như đầu năm 2016, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 117 nghìn người thì đến thời điểm này đã có trên 119 nghìn người tham gia BHYT.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Hiện ngành BHXH huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp có hiệu quả với các ngành, địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người dân ở các xã khó khăn. Bên cạnh đó, chế độ hưởng BHYT được mở rộng, chất lượng dịch vụ các cơ sở khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao, cũng góp phần tạo thêm niềm tin cho nhiều hộ dân tham gia BHYT. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2016 ngành Y tế đã áp dụng thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đối với tuyến huyện; vì vậy, người dân có thể khám chữa bệnh ở bất kỳ các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trong tỉnh mà không cần thủ tục nào khác mà vẫn đảm bảo được quyền lợi.

Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT, tăng nguồn thu cho quỹ khám, chữa bệnh BHYT, ngành BHXH huyện Bến Lức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được sự cần thiết, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT.