TTYT Bến Lức xét tuyển viên chức từ sinh viên tốt nghiệp, cán bộ khoa học trẻ năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2019