TTYT Bến Lức tổ chức hoạt động về nguồn

Thực hiên kế hoạch số 188/KH-TTYT-ĐTN ngày 05/3/2019 của Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Bến Lức về việc tổ chức hoạt động về nguồn chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019).

Ngày 20/4/2019 Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Bến Lức tổ chức hoạt động về nguồn tại Di tích Quốc gia Đồng Khởi (Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và tham quan Khu du lịch Cồn Bửng (Thạnh Phú, Bến Tre). Nguồn kinh phí do Trung tâm Y tế huyện Bến Lức hỗ trợ. Tham gia chuyến về nguồn có 45 người gồm Ban chấp hành Đoàn cơ sở cùng các bạn Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN)

Qua đây, nhằm giáo dục cho các ĐVTN về lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xăm bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, tìm hiểu về những giá trị văn hóa của dân tộc, lịch sử một thời khai hoang lập ấp của các thế hệ đi trước, phát huy hơn nữa truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Chuyến về nguồn còn là dịp tạo nên tinh thần đoàn kết, gắn bó, sáng tạo của ĐVTN đẩy mạnh phong trào Đoàn cơ sở

Đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Quốc gia Đồng Khởi

Hồng Phương – Phòng KHNV