THÔNG BÁO về việc xin báo giá mặt hàng Phim X-Ray khô DI-HL 20×25 cm (Fujifilm) – Lần 2

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức đang có nhu cầu mua sắm mặt hàng sau theo hình thức chỉ định thầu rút gọn áp dụng theo điểm b Khoản 1, Điều 94 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024:

Tên hàng hóa: Phim X-Ray khô DI-HL 20×25 cm (Fujifilm- Nhật Bản) – Lần 2.

Giá trị dự kiến mua sắm: 100 triệu đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.