Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức y tế tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức năm 2022

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức y tế tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức năm 2022