Thông báo tuyển dụng viên chức y tế huyện Bến Lức đợt 2 năm 2022

– Hồ sơ dự tuyển nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, địa chỉ: Số 126, Đường Nguyễn Hữu Thọ; khu phố 3, thị trấn Bến Lức huyện Bến Lức tỉnh Long An. Số điện thoại: 02723.636393 (lầu 1 khu A).
– Hồ sơ dự tuyển phải do trực tiếp người có nhu cầu dự tuyển nộp, khi nộp có ký nhận, không nhận qua trung gian.
– Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ theo quy định. Ghi chú: Hồ sơ không hoàn trả kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển.
– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/10/2022 đến hết ngày 18/11/2022 (trong giờ hành chính).
Nội dung thông báo này được thông báo công khai trên Đài truyền thanh huyện Bến Lức, trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Long An (địa chỉ http://syt.longan.gov.vn ), niêm yết công khai tại bản tin Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, cổng thông tin điện tử địa chỉ: ttytbenluc.com.vn .