THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức y tế huyện Bến Lức đợt 1 năm 2024

Căn cứ công văn số 3403/SYT-TCHC ngày 27/6/2024 của Sở Y tế Long An V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế (128 chỉ tiêu, 11 đơn vị) và công văn số 3404/SYT-TCHC ngày 27/6/2024 của Sở Y tế Long An V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế (220 chỉ tiêu, 12 đơn vị). Trung tâm Y tế huyện Bến Lức thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2024 như sau:

Số lượng người cần tuyển: 31 chỉ tiêu gồm:

  • 06 Bác sĩ y khoa hạng III.
  • 01 Kỹ thuật y học chẩn đoán hình ảnh hạng III.
  • 15 Điều dưỡng hạng IV (Điều dưỡng cao đẳng).
  • 07 Dân số viên hạng IV (Tốt nghiệp cao đẳng ngành xã hội học hoặc cao đẳng y).
  • 01 Y sĩ đa khoa hạng IV.
  • 01 chuyên viên quản lý nguồn lực (Tốt nghiệp đại học ngành quản lý hành chính, quản lý nguồn lực)

Riêng viên chức có trình độ trung cấp y sĩ: Tiếp nhận từ Y sĩ Y tế trường học trong và ngoài huyện theo chỉ tiêu và vị trí việc làm của Trạm Y tế xã. Nếu tiếp nhận chưa đủ chỉ tiêu Trung tâm Y tế tiếp tục tuyển dụng y sĩ để bổ sung vào vị trí việc làm tại trạm Y tế xã.
Điều kiện đăng ký dự tuyển

  • Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 ban hành kèm Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
  • Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả tạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.