Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-TTYT ngày 15/09/2022 của hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Bến Lức năm 2022 về Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra hồ sơ, phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức y tế năm 2022.

Thời gian kiểm tra sát hạch tuyển dụng từ ngày 29/09/2022, buổi sáng bắt đầu lúc 08:00. Buổi chiều từ 13:30 tại hội trường lầu 2 Trung Tâm Y Tế Bến Lức.

Thí sinh có mặt trước giờ kiểm tra sát hạch 30 phút để sinh hoạt quy chế trước khi phỏng vấn. Khi đến phỏng vấn thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh được cấp có thẩm quyền xác nhận để đối chiếu.