Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm Vật tư – hóa chất xét nghiệm và nẹp ngoài các loại dùng trong chỉnh hình của TTYT Bến Lức

Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm Vật tư – hóa chất xét nghiệm và nẹp ngoài các loại dùng trong chỉnh hình của TTYT Bến Lức