Thông báo mời thầu gói thầu hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2022 của TTYT Bến Lức

Thông báo mời thầu gói thầu hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2022 của TTYT Bến Lức gồm:

Hóa chất xét nghiệm sử dụng theo máy xét nghiệm đông máu Stago 4

Hóa chất xét nghiệm sử dụng theo máy xét nghiệm nước tiểu Mission U500 Urin Analyzer

Hóa chất xét nghiệm sử dụng theo máy xét nghiệm đường huyết Easygluco

Hóa chất xét nghiệm sử dụng theo máy xét nghiệm huyết học Hemix 5-60

Hóa chất ngoại kiểm và xét nghiệm Troponin theo máy LP-100

Hóa chất xét nghiệm định nhóm máu

Thời gian phát hành HSMT từ 09 giờ 00 phút ngày 28/06/2023 đến 09 giờ 00 phút ngày 13/07/2023. Thời điểm mở thầu 09 giờ 15 ngày 13/07/2023