Thông báo mời thầu E.HSMT tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức

Thông báo mời thầu E.HSMT tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thông tin các gói thầu:

1/ Băng bó bột các loại

2/ Bơm tiêm liền kim

3/ Kim châm cứu

4/ Dung dịch sát khuẩn dụng cụ

5/ Dung dịch sát khuẩn tay

6/ Phim X-Quang