NGÀY 26/11/2023, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẾN LỨC – KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TỔ CHỨC BUỔI DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI Y TẾ

Buổi diễn tập có sự tham gia của khoãng 10 nhân viên y tế gồm Ban chỉ huy, Tổ/đội phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, nhân viên vận chuyển CTYT. Có 01 tình huống có thể xảy ra các sự cố môi trường tại Bệnh viện: Sự cố rò rỉ dịch thải, rơi vãi chất thải trong quá trình hoạt động chuyên môn y tế, thu gom CTYT.

Sự cố giả định, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn khi nhận được thông tin hộ lý khoa HSCC bị ngã, làm rơi vãi chất thải nguy hại trong quá trình vận chuyển từ nơi phát sinh đến khu lưu giữ chất thải; Ban chỉ huy chỉ định người chỉ huy, đội ứng phó sự cố môi trường của Bệnh viện đã nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra sự cố với đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như: tạp dề, khẩu trang, găng tay bảo hộ, ủng,… và phương tiện, hoá chất để xử lý sự cố tràn đổ và cấp cứu, chăm sóc nhân viên bị nạn.

Buổi diễn tập nhằm tăng cường kỹ năng phối hợp, sự phối giữa các lực lượng tại chổ, phương tiện, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao khả năng ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp, sự cố môi trường do chất thải y tế, hướng tới xây dựng môi trường bệnh viện an toàn.

Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân viên y tế trong việc tuân thủ quy định lưu giữ, vận chuyển chất thải y tế trong Bệnh viện; xem việc phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế là công việc thường quy để chủ động xử lý tốt khi có sự cố xảy ra.

TRƯỞNG KHOA KSNK

                                                Trần Ngọc Sơn