Báo cáo khảo sát ý kiến người bệnh năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 132/KH-TTYT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Trung tâm Y tế Bến Lức về việc khảo sát ý kiến người bệnh năm 2022. Tổ QLCL-TTYT Bến Lức báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người bệnh như sau: